GIÁM ĐỐC: NGÔ MINH THỤY

Cấp bậc: Thạc sỹ

 

Email: ngominhthuy@hcmuaf.edu.vn hoặc ngominhthuy2009@gmail.com

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC: VÕ THÀNH HƯNG

Cấp bậc: Kỹ sư

 

Email: vthung@hcmuaf.edu.vn hoặc hungvtqldd1976@gmail.com

 

 

 

Số lần xem trang: 13023
Điều chỉnh lần cuối: 20-11-2017

Cơ cấu tổ chức - Nhân sự

CƠ CẤU TỔ CHỨC - NHÂN SỰ (01-09-2009)

PHÒNG TỔNG HỢP (01-09-2009)

PHÒNG DỰ ÁN (01-09-2009)

CỘNG TÁC VIÊN THƯỜNG XUYÊN (01-09-2009)

CỐ VẤN (29-04-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm sáu hai ba năm

Xem trả lời của bạn !