TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ  ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH (CENTER FOR CADASTRAL TECHNOLOGY RESEARCH AND APPLICATIONS) là một đơn vị hoạt động khoa học và công nghệ có tài khoản và con dấu riêng trực thuộc Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM... (xem tiếp)

Xem tiếp...

    Tư vấn lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất; tư vấn lập quy hoạch Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; quy hoạch đô thị và khu dân cư; phân loại, phân hạng và đánh giá đất đai; đo đạc và thành lập bản đồ các loại; định giá đất đai và bất động sản... là những lĩnh vực hoạt động chính của Trung tâm.

Xem tiếp...

THÔNG TIN KHAI GIẢNG KHÓA MỚI

Vui lòng truy cập: http://www.cadas.hcmuaf.edu.vn/contents.php?gid=1718&ur=cadas   

Trung tâm thường xuyên tổ chức giảng dạy các lớp học chuyên đề tại Trung tâm hoặc tại địa phương theo yêu cầu về những lĩnh vực có liên quan đến ngành Tài nguyên và Môi trường như: chuyên đề GISchuyên đề quản lý nhà nước về đất đai và môi trườngchuyên đề định giá đất đaichuyên đề kỹ thuật viên đo đạc.

 

 

 

Xem tiếp...

    Trung tâm luôn tổ chức hợp tác với các tổ chức trong nước và nước ngoài trong việc nghiên cứu các đề tài khoa học mang tính thời sự thiết thực nhằm giải quyết các vấn đề thực tế của xã hội...(xem tiếp)

Xem tiếp...

    Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Địa chính - một đơn vị có đủ năng lực hoạt động trong lĩnh vực quy hoạch, đã và đang tham gia tư vấn quy hoạch phục vụ cho xây dựng nông thôn mới tại nhiều địa bàn thí điểm trên cả nước như: xã Tân Châu (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng),  xã Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT), xã An Nhơn (huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre),...

Xem tiếp...

Trang liên kết

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH (CTRA)
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức,TP.Hồ Chí Minh
Tel: (84-28)- 37245422 – 37245411 - 37245694 -
Email: ttdiachinh@hcmuaf.edu.vn - Website: http://www.cadas.hcmuaf.edu.vn

Mời bạn đặt câu hỏi !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : bốn bốn ba tám

Xem trả lời của bạn !