THÔNG TIN KHAI GIẢNG KHÓA MỚI

Vui lòng truy cập: http://www.cadas.hcmuaf.edu.vn/contents.php?gid=1718&ur=cadas   

Trung tâm thường xuyên tổ chức giảng dạy các lớp học chuyên đề tại Trung tâm hoặc tại địa phương theo yêu cầu về những lĩnh vực có liên quan đến ngành Tài nguyên và Môi trường như: chuyên đề GISchuyên đề quản lý nhà nước về đất đai và môi trườngchuyên đề định giá đất đaichuyên đề kỹ thuật viên đo đạc.

 

 

 

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám sáu hai không chín

Xem trả lời của bạn !