Tư vấn lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất; tư vấn lập quy hoạch Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; quy hoạch đô thị và khu dân cư; phân loại, phân hạng và đánh giá đất đai; đo đạc và thành lập bản đồ các loại; định giá đất đai và bất động sản... là những lĩnh vực hoạt động chính của Trung tâm.

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai không tám không năm

Xem trả lời của bạn !