CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN PHÒNG DỰ ÁN


 

Tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, các chương trình dự án, các hợp đồng nhiệm vụ: Thông qua tuyển chọn đấu thầu, do nhà nước giao hoặc được đặt hàng trực tiếp, do các tổ chức cá nhân đặt hàng,... trong các lĩnh vực sau đây: 

 

 

     1. Trực tiếp tổ chức nghiên cứu và chuyển giao khoa hoc công nghệ trong các lĩnh vực mũi nhọn như: Đo đạc, thành lập bản đồ các loại, xây dựng atlas; ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS, xây dựng phần mềm, cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực bất động sản, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên và môi trường;
 
     2. Tham gia tư vấn, biên soạn, dịch thuật, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, tổ chức hội thảo khoa học chuyên ngành, hợp tác trong và ngoài nước trên các lĩnh vực công nghệ địa chính, quản lý sử dụng đất đai, bất động sản, tài nguyên và môi trường.     
 
     3. Quy hoạch tổng thể kinh tế – xã hội; quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch nông nghiệp và phát triển nông thôn ; quy hoạch đô thị và các khu dân cư; quy hoạch phát triển quỹ đất và quy hoạch phát triển trang trại ;...
 
       4. Đăng ký, thống kê - kiểm kê, và chỉnh lý biến động đất đai;
 
       5. Phân loại, phân hạng và đánh giá đất đai;
 
       6. Định giá, thẩm định giá đất đai và bất động sản;
 
       7. Thị trường đất đai và bất động sản;
 
       8. Thuế đất đai, bất động sản, tài nguyên và môi trường;
 
       9. Quản lý, sử dụng và bảo tồn tài nguyên cho mục đích phát triển bền vững và xoá đói giảm nghèo;
 
       10. Kinh tế sử dụng đất đai, bất động sản, tài nguyên và môi trường;
 
       11. Dự án đầu tư và phát triển.
 

 

Số lần xem trang: 2315
Điều chỉnh lần cuối: 20-11-2017

Cơ cấu tổ chức - Nhân sự

CƠ CẤU TỔ CHỨC - NHÂN SỰ (01-09-2009)

GIÁM ĐỐC (01-09-2009)

PHÒNG TỔNG HỢP (01-09-2009)

CỘNG TÁC VIÊN THƯỜNG XUYÊN (01-09-2009)

CỐ VẤN (29-04-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy năm hai bốn sáu

Xem trả lời của bạn !