1. NGUYỄN HAY                            Cấp bậc: GS, Tiến sỹ

                                                         Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 2. HUỲNH THANH HÙNG              Cấp bậc: PGS, Tiến sỹ

                                                          Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 3. PHẠM VĂN HIỀN                        Cấp bậc: PGS, Tiến sỹ

                                                          Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 4. DƯƠNG DUY ĐỒNG                  Cấp bậc: PGS, Tiến sỹ

                                                          Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 5. PHAN VĂN TỰ                            Cấp bậc: Kỹ sư

                                                          Nguyên GĐ Trung tâm NC&UD Công nghệ Địa chính

 

 6. HÀ THÚC VIÊN                           Cấp bậc: Tiến sỹ

                                                          Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức 

Số lần xem trang: 470
Điều chỉnh lần cuối: 20-11-2017

Cơ cấu tổ chức - Nhân sự

CƠ CẤU TỔ CHỨC - NHÂN SỰ (01-09-2009)

GIÁM ĐỐC (01-09-2009)

PHÒNG TỔNG HỢP (01-09-2009)

PHÒNG DỰ ÁN (01-09-2009)

CỘNG TÁC VIÊN THƯỜNG XUYÊN (01-09-2009)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một sáu bảy ba

Xem trả lời của bạn !