NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Thứ tự bài học
Nội dung học
Chương 1
Đo đạc và lập bản đồ địa chính
Các quy định pháp luật, quy trình quy phạm đo đạc, lập và quản lý bản đồ địa chính, chuẩn bị các hồ sơ để đăng ký lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Chương 2
Lập các loại bản đồ chuyên đề
Quy trình, quy phạm và phương pháp thành lập bản đồ chuyên đề

*Cuối mỗi khóa học có thi cuối khóa và chứng chỉ do TT cấp.

 

Số lần xem trang: 2323
Điều chỉnh lần cuối:

Nội dung đào tạo lớp học chuyên đề

CHUYÊN ĐỀ GIS (23-11-2010)

CHUYÊN ĐỀ ĐỊNH GIÁ ĐẤT (23-11-2010)

CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI VÀ MÔI TRƯỜNG (23-11-2010)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai ba năm bốn

Xem trả lời của bạn !