NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Thứ tự bài học
Nội dung học
Bài 1
Tổng quan về định giá đất
Giới thiệu về các văn bản pháp lý và nghiệp định giá đất và bất động sản
Bài 2
Phương pháp định giá đất
Các phương pháp định giá đất cho các mục đích khác nhau
Bài 3
Thực tập
Thực tập một số trường hợp cụ thể tại thực địa

*Cuối mỗi khóa học có thi cuối khóa và chứng chỉ do TT cấp.

 

 

Số lần xem trang: 2336
Điều chỉnh lần cuối: 23-11-2010

Nội dung đào tạo lớp học chuyên đề

CHUYÊN ĐỀ GIS (23-11-2010)

CHUYÊN ĐỀ KỸ THUẬT VIÊN ĐO ĐẠC (23-11-2010)

CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI VÀ MÔI TRƯỜNG (23-11-2010)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm ba một bảy chín

Xem trả lời của bạn !