MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC

Khóa học nhằm cung cấp cho học viên kiến thức cập nhật về các nội dung quản lý nhà nước về đất đai và các kiến thức chuyên môn liên quan đến quản lý đất đai. Ngoài ra khóa học cũng sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về quản lý tài nguyên và môi trường.
Cuối khóa học sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cuối khóa và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học cho học viên.
Đối tượng học viên: Tất cả cán bộ làm việc trong ngành Tài nguyên và môi trường, cũng như các ngành có liên quan từ cấp xã đến cấp huyện
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chủ đề 1 – Quản lý nhà nước về đất đai, nhà ở và xây dựng
Bài 1
Luật Đất đai
Giới thiệu hệ thống pháp luật văn bản pháp lý trong lĩnh vực đất đai, nhà ở và xây dựng
Bài 2
Luật Nhà ở
Bài 3
Luật Bất động sản
Bài 4
Luật Xây dựng

Chủ đề 2 – Thanh tra đất đai, giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo đất đai
Bài 1
Thanh tra đất đai
Các quy định pháp luật về thanh tra đất đai, xác định các vi phạm về luật và các quy định về sử dụng đất, thanh tra và cưỡng chế thi hành các quy định về sử dụng đất, thảo luận các trường hợp cụ thể
Bài 2
Tranh chấp, khiếu nại tố cáo đất đai
Các quy định pháp luật đất đai về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai, thảo luận các trường hợp điển hình

Chủ đề 3: Đăng ký – thống kê đất đai
Bài 1
Các khái niệm về đăng ký đảm bảo và tổ chức chịu trách nhiệm đăng ký duy nhất, Đăng ký các biến động
Hệ thống đăng ký đất đai – hệ thống bằng khoán và hệ thống chứng thư, cập nhật các biến động theo thời gian, cung cấp thông tin chính xác, Các dạng biến động – quyền sở hữu (quyền sử dụng), sử dụng đất, thế chấp
Bài 2
Thống kê – Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng
Các quy định, hướng dẫn, nội dung và phương pháp thống kê – kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Chủ đề 4: Quản lý Hồ sơ Địa chính
Bài 1
Tổng quan về hồ sơ địa chính
Các quy định của pháp luật, nguyên tắc lập, quản lý và chỉnh lý hồ sơ địa chính
Bài 2
Thành lập hồ sơ địa chính
Thành lập Sổ Địa chính, Sổ Mục kê, Sổ theo dõi biến động đất đai, sổ cấp giấp chứng nhận quyền sử dụng đất
Bài 3
Chỉnh lý hồ sơ địa chính
Chỉnh lý Sổ Địa chính, Sổ Mục kê, Sổ theo dõi biến động đất đai
Bài 4
Hồ sơ địa chính số
Lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính dạng số

Chủ đề 5: Thị trường bất động sản
Bài 1
Thị trường bất động sản Việt Nam
Giới thiệu các chính sách pháp luật, văn bản pháp lý, thực trạng thị trường bất động sản và quản lý thị trường bất động sản
Bài 2
Các hình thức giao dịch
Giới thiệu các hình thức giao dịch bất động sản, thủ tục, trình tự thực hiện các giao dịch, thuế và lệ phí

Chủ đề 6: Quy hoạch sử dụng đất
Bài 1
Quy hoạch sử dụng đất các cấp và quản lý quy hoạch
Các quy định pháp luật, quy trình, quy phạm hướng dẫn thực hiện quy hoạch sử dụng đất và quản lý quy hoạch
Bài 2
Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn
Nội dung và phương pháp quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn.
Quy hoạch sử dụng đất,quy hoạch đô thị, đăng ký đất và nhà, định giá đất, thu hồi và bồi thường, tái định cư.

Chủ đề 7: Quản lý môi trường
Bài 1
Quản lý môi trường
Giới thiệu thực trạng môi trường, quản lý môi trường và các chính sách pháp luật về môi trường và quản lý môi trường
Bài 2
Đánh giá tác động môi trường
Phương pháp đánh giá tác động môi trường

Chủ đề 8: Quản lý tài nguyên
Bài 1
Quản lý đất đai, tài nguyên môi trường & phát triển bền vững
Vài trò của quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên và môi trường đối với phát triển bền vững
Bài 2
Tổng quan về quản lý tài nguyên
Thực trạng tài nguyên, suy thoái tài nguyên, các văn bản pháp lý có liên quan đến quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên
Bài 3
Quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng
Nhận thức, vai trò của cộng đồng trong công tác quản lý tài nguyên bền vững

*Cuối mỗi khóa học có thi cuối khóa và chứng chỉ do TT cấp.

 

Số lần xem trang: 2329
Điều chỉnh lần cuối:

Nội dung đào tạo lớp học chuyên đề

CHUYÊN ĐỀ GIS (23-11-2010)

CHUYÊN ĐỀ KỸ THUẬT VIÊN ĐO ĐẠC (23-11-2010)

CHUYÊN ĐỀ ĐỊNH GIÁ ĐẤT (23-11-2010)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bảy bảy không không

Xem trả lời của bạn !