TT

TÊN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN

NĂM

TH

GHI CHÚ

01

Quy hoạch định hướng sử dụng đất đai Vùng Đông Nam Bộ

1998 – 2003

 

02

Quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 1999-2010.

2000

01/HĐ-QH/ĐC

03

Cố vấn dự án lập Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Thuận thời kỳ 1999-2010.

2000

 

04

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 của Quận 7 – TP. HCM.

26/12/2006

116/HĐ-TVQH/06/QLDA

05

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) Quận 9 – TP. HCM.

20/11/2006

1596/HĐ-QH.2006

06

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010, và định hướng sử dụng đất đến năm 2020 Quận 12 – TP. HCM.

12/7/2006

94/HĐ-QH-QLDA

07

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, và định hướng sử dụng đất đến năm 2020  Huyện Cần Giờ - TP. HCM.

6/5/2005

05/HĐ-UB-TNMT

08

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, và định hướng sử dụng đất đến năm 2020  Huyện Hóc Môn – TP. HCM.

2006

 

09

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, và định hướng sử dụng đất đến năm 2020  Huyện Nhà Bè – TP. HCM.

2006

 

10

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, và định hướng đến năm 2020 Quận Thủ Đức và 12 phường –  Quận Thủ Đức TP.HCM.

9/12/2005

01/HĐ-QH.2005

11

Quy hoạch sử dụng đất Thị xã Long Khánh – tỉnh Đồng Nai đến năm 2010.

15/9/2004

44/HĐ

12

Quy hoạch sử dụng đất thị xã Cao Lãnh – tỉnh Đồng Tháp đến năm 2010.

2004

 

13

 

Quy hoạch sử dụng đất huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2010.

2003

 

14

Quy hoạch sử dụng đất huyện Thống Nhất- tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2004-2010 và định hướng đến năm 2020.

2004

 

15

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2006-2010) huyện Trảng Bom – tỉnh Đồng Nai.

2004

 

16

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2006-2010) huyện Định Quán – tỉnh Đồng Nai.

2004

 

17

Quy hoạch sử dụng đất TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà rịa – Vũng tàu đến năm 2010.

2003

 

18

Điều tra đất chưa sử dụng và định hướng sử dụng đất huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

2002

 

19

Quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Phước – tỉnh Ninh Thuận đến năm 2010.

2001

 

20

Quy hoạch sử dụng đất huyện Lai Vung – tỉnh Đồng Tháp đến năm 2010.

2000

 

21

Quy hoạch sử dụng đất huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

1998-1999

 

22

Quy hoạch sử dụng đất huyện Di Linh – tỉnh Lâm Đồng.

1997-1998

 

23

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Trà Vinh.

24/8/2010

39/HĐ-STNMT

24

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Hóc Môn – TP. HCM.

30/10/2012

02/HĐ-TNMT

25

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Cần Giờ – TP. HCM.

23/12/2011

02/HĐ-TNMT

26

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Nhà Bè – TP. HCM.

18/11/2011

16/2011/HĐ-TNMT

27

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Tân Thành – tỉnh BR-VT.

24/5/2011

18/HĐKT-TNMT

28

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Đam Rông – tỉnh Lâm Đồng.

09/02/2011

01/HĐ-TNMT

29

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước.

29/4/2010

01/HĐ-TN&MT

30

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Bù Đốp – tỉnh Bình Phước.

16/9/2010

01/HĐ-TN&MT

31

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Thạnh Phú – tỉnh Bến Tre.

28/12/2010

06/2010/HĐ-PTN&MT

32

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương.

12/7/2010

01/HĐ-TN&MT

33

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Tân Phú – tỉnh Đồng Nai.

17/7/2010

15/HĐ-TN&MT

34

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Định  Quán – tỉnh Đồng Nai.

17/7/2010

16/HĐ-TN&MT

35

Quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm và 4 xã phát triển đô thị (Cam Tân, Suối Tân, Cam An Nam, Cam Đức) giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011-2015.

01/11/2010

07/HĐ-TN&MT

36

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Tân Hồng – tỉnh Đồng Tháp.

03/12/2009

01/HĐKT-QLĐĐ

37

Điều chỉnh QH sử dụng đất tỉnh Lâm Đồng đến năm 2010

2005

Tham gia

38

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất Tx. Bảo Lộc – tỉnh Lâm Đồng

2006

Chủ nhiệm

39

Điều chỉnh Quy hoạch SDĐ huyện Phụng Hiệp–tỉnh Hậu Giang

2006

Chủ nhiệm

40

Điều chỉnh Quy hoạch SDĐ huyện Châu Thành A – tỉnh Hậu Giang

2005

Chủ nhiệm

41

Quy hoạch sử dụng đất huyện Eaka – tỉnh Đắc Lắc

2000

Tham gia

42

Quy hoạch sử dụng đất huyện Krông Bông – tỉnh Đắc Lắc

2000

Tham gia

43

Quy hoạch sử dụng đất huyện Đắc Rlấp – tỉnh Đắc Lắc (cũ)

2000

Tham gia

44

Quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành A – tỉnh Cần Thơ (cũ)

2000

Tham gia

45

Quy hoạch sử dụng đất huyện Hòn Đất – tỉnh Kiên Giang

1999

Tham gia

46

Quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Quốc – tỉnh Kiên Giang

1999

Tham gia

47

Quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành – tỉnh Tây Ninh

1999

Tham gia

48

Quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Châu – tỉnh Tây Ninh

1999

Tham gia

49

Quy hoạch sử dụng đất huyện Phụng Hiệp – tỉnh Cần Thơ (cũ)

1999

Tham gia

 

Số lần xem trang: 2137
Điều chỉnh lần cuối: 15-10-2014

Tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất

CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐANG THỰC HIỆN (23-11-2010)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy sáu một năm bốn

Xem trả lời của bạn !