MỘT SỐ DỰ ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CÁC THÀNH VIÊN TRUNG TÂM ĐÃ THAM GIA

Số

TT

Tên chương trình,

Đề tài, dự án

Cấp quản lý

Thời gia

Chủ trì hoặc tham gia

Bắt đầu

Nghiệm thu

Chủ nhiệm

Tham gia

1

QH Tổng thể phát triển KT-XH H. Long Mỹ - T. Hậu Giang đến năm 2020

Tỉnh

2007

2008

x

 

2

Quy hoạch Tổng thể phát triển KT-XH huyện Phụng Hiệp – tỉnh Hậu Giang đến năm 2020

Tỉnh

2007

2008

x

 

3

Quy hoạch Tổng thể phát triển KT-XH huyện Châu Thành A – tỉnh Hậu Giang đến năm 2020

Tỉnh

2007

2008

x

 

4

QH Tổng thể KT-XH TX.Vị Thanh – T. Hậu Giang đến năm 2020

Tỉnh

2007

2008

 

x

5

QH Tổng thể KT-XH huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang đến năm 2020

Tỉnh

2007

2008

 

x

6

Điều chỉnh Quy hoạch Tổng thể phát triển KT-XH huyện Bảo Lâm – tỉnh Lâm Đồng

Tỉnh

2005

2006

 

x

7

Quy hoạch Tổng thể phát triển KT-XH huyện Đam Rông-tỉnh Lâm Đồng

Tỉnh

2005

2006

 

x

8

Quy hoạch Tổng thể phát triển KT-XH huyện Thống Nhất – tỉnh Đồng Nai

Tỉnh

2004

2005

 

x

9

QH Tổng thể phát triển KT-XH 05 xã huyện Giá Rai – tỉnh Bạc Liêu (2010)

Huyện

2004

2006

 

x

10

Quy hoạch Tổng thể phát triển KT-XH 07 xã - thị trấn H. Phước Long T. Bạc Liêu đến năm 2010

Huyện

2002

2003

 

x

11

Quy hoạch Tổng thể phát triển KT-XH đến năm 2020 huyện Long Hồ - tỉnh Vĩnh Long

Huyện

2010

2012

 x

 

Số lần xem trang: 12135
Điều chỉnh lần cuối: 15-10-2014

Tư vấn lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội

CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ PT KT-XH ĐANG THỰC HIỆN (23-11-2010)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm tám hai chín hai

Xem trả lời của bạn !