Thống kê
Số lần xem:
Đang xem 87
Toàn hệ thống: 9822
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Nội dung

  PHÒNG QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN PHÒNG QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN

      Tham mưu, thực hiện các chương trình dự án, các hợp đồng nhiệm vụ: Thông qua tuyển chọn đấu thầu; do nhà nước giao, hoặc được đặt hàng trực tiếp; do các tổ chức cá nhân đặt hàng trong các lĩnh vực sau đây: 
 
       1. Quy hoạch tổng thể kinh tế – xã hội; quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch nông nghiệp và phát triển nông thôn ; quy hoạch đô thị và các khu dân cư; quy hoạch phát triển quỹ đất và quy hoạch phát triển trang trại ;...
 
       2. Đăng ký, thống kê - kiểm kê, và chỉnh lý biến động đất đai;
 
       3. Phân loại, phân hạng và đánh giá đất đai;
 
       4. Định giá, thẩm định giá đất đai và bất động sản;
 
       5. Thị trường đất đai và bất động sản;
 
       6. Thuế đất đai, bất động sản, tài nguyên và môi trường;
 
       7. Quản lý, sử dụng và bảo tồn tài nguyên cho mục đích phát triển bền vững và xoá đói giảm nghèo;
 
       8. Kinh tế sử dụng đất đai, bất động sản, tài nguyên và môi trường;
 
       9. Dự án đầu tư và phát triển.
 
 

 NHÂN SỰ PHÒNG QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN
 

 

 

 1.NGUYỄN VĂN THI

  Email:nguyenvanthi41@gmail.com

 2.BÙI THANH QUAN

  Email: buithanhquang1974@gmail.com

 3.NGUYỄN XUÂN THANH

  Email: nguyenxuanthanhland@gmail.com

 4.NGUYỄN PHI LONG

  Email: phamlongppl@gmail.com

 5.NGUYỄN THỊ KIM THẠCH

  Email: nguyenkimthach82@gmail.com

  6.LÊ THỊ NGỌC OANH

  Email: lengocoanh88@gmail.com

 

Chức vụ: Phó phòng

 ĐT: 08.37245694

 Chức vụ: Nghiên cứu viên

 ĐT: 08.37245694

 Chức vụ: Nghiên cứu viên

 ĐT: 08.37245694

 Chức vụ: Nghiên cứu viên

 ĐT: 08.37245694

 Chức vụ: Nghiên cứu viên

 ĐT: 08.37245694

 Chức vụ: Nghiên cứu viên

 ĐT: 08.37245694

 

 
 
 

 

Số lần xem trang : :3731
Nhập ngày : 01-09-2009
Điều chỉnh lần cuối :29-03-2016


In trang này

Lên đầu trang

  Cơ cấu tổ chức - Nhân sự

  CƠ CẤU TỔ CHỨC - NHÂN SỰ(01-09-2009)

  GIÁM ĐỐC(01-09-2009)

  PHÒNG TỔNG HỢP(01-09-2009)

  PHÒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ(01-09-2009)

  CỘNG TÁC VIÊN THƯỜNG XUYÊN(01-09-2009)

  CỐ VẤN(29-04-2008)

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH (CTRA)
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức,TP.Hồ Chí Minh
Tel: (84-8)- 37245422 – 37245411 - 37245694 - Fax: 37245422
Email: ttdiachinh@hcmuaf.edu.vn - Website: http://www.cadas.hcmuaf.edu.vn