Thống kê
Số lần xem:
Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua

Hộp thư điện tử

Trang nhất

.:: GIỚI THIỆU ::.

   TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ  ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH (CENTER FOR CADASTRAL TECHNOLOGY RESEARCH AND APPLICATIONS) là một đơn vị hoạt động khoa học và công nghệ có tài khoản và con dấu riêng trực thuộc Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM... (xem tiếp)

.:: LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG ::.

    Tư vấn lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất; tư vấn lập quy hoạch Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; quy hoạch đô thị và khu dân cư; phân loại, phân hạng và đánh giá đất đai; đo đạc và thành lập bản đồ các loại; định giá đất đai và bất động sản... là những lĩnh vực hoạt động chính của Trung tâm.

.:: LỚP HỌC CHUYÊN ĐỀ ::.

    Trung tâm thường xuyên tổ chức giảng dạy các lớp học chuyên đề tại Trung tâm hoặc tại địa phương theo yêu cầu về những lĩnh vực có liên quan đến ngành Tài nguyên và Môi trường như: chuyên đề GIS, chuyên đề quản lý nhà nước về đất đai và môi trường, chuyên đề định giá đất đai, chuyên đề kỹ thuật viên đo đạc.

.:: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ::.

    Trung tâm luôn tổ chức hợp tác với các tổ chức trong nước và nước ngoài trong việc nghiên cứu các đề tài khoa học mang tính thời sự thiết thực nhằm giải quyết các vấn đề thực tế của xã hội...(xem tiếp)

.:: TƯ VẤN QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ::.

-

    Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Địa chính - một đơn vị có đủ năng lực hoạt động trong lĩnh vực quy hoạch, đã và đang tham gia tư vấn quy hoạch phục vụ cho xây dựng nông thôn mới tại nhiều địa bàn thí điểm trên cả nước như: xã Tân Châu (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng),  xã Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT), xã An Nhơn (huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre),...

Trang liên kết

Ngôn ngữ


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH (CTRA)
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức,TP.Hồ Chí Minh
Tel: (84-8)- 37245422 – 37245411 - 37245694 - Fax: 37245422
Email: ttdiachinh@hcmuaf.edu.vn - Website: http://www.cadas.hcmuaf.edu.vn