Thống kê
Số lần xem:
Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Nội dung

  Ký hiệu quy hoạch trong hệ thống bản vẽ sử dụng trong các đồ án quy hoạch xây dựng kèm theo Quyết định 21/2005/QĐ-BXD

click here to download

Số lần xem trang : :4749
Nhập ngày : 01-02-2011
Điều chỉnh lần cuối :


In trang này

Lên đầu trang

  Văn bản khác

  THÔNG TƯ 29/2014/TT-BTNMT(20-11-2017)

  THÔNG TƯ 28/2014/TT-BTNMT(20-11-2017)

  So sánh sự khác nhau giữa Thông tư 19/2009/TT-BTNMT và Thông tư 30/2004/TT-BTNMT về hướng dẫn lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất(04-12-2010)

  Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất ban hành kèm theo QĐ 23/2007/QĐ-BTNMT ngày 17/12/2007 (24-11-2010)

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH (CTRA)
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức,TP.Hồ Chí Minh
Tel: (84-8)- 37245422 – 37245411 - 37245694 - Fax: 37245422
Email: ttdiachinh@hcmuaf.edu.vn - Website: http://www.cadas.hcmuaf.edu.vn