Thống kê
Số lần xem:
Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Nội dung

  Thông tư 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn NĐ 197 về bồi thường, hỗ trợ, và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

click here to download

Số lần xem trang : :3506
Nhập ngày : 24-11-2010
Điều chỉnh lần cuối :


In trang này

Lên đầu trang

  Thông tư

  Thông tư liên tịch số 13-2011-BXD-BTNMT-BNN ngày 28-10-2011 quy định lập, thẩm định quy hoạch nông thôn mới(18-03-2012)

  Thông tư 01/2010/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày van bản hành chính(08-03-2011)

  Thông tư 06/2010/TT-BTNMT ngày 15/3/2010 của Bộ TN&MT quy định định mức kinh tế, kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất(24-11-2010)

  Thông tư 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ TN&MT hướng dẫn chi tiết việc lập, điều chỉnh, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất(24-11-2010)

  Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ TN&MT hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính(24-11-2010)

  Thông tư 02/2007/TT-BTNMT ngày 12/02/2007 của Bộ TN&MT hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ(24-11-2010)

  Thông tư 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ TN&MT hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng BĐHTSDĐ(24-11-2010)

  Thông tư 04/2006/TT-BTNMT ngày 22/5/2006 của Bộ TN&MT hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán tính kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh QH-KHSDĐ(24-11-2010)

  Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ - Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản(24-11-2010)

  Thông tư liên tịch 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ TN&MT hướng dẫn đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng QSDĐ và tài sản gắn liền với đất(24-11-2010)

Trang kế tiếp ... Trang:

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH (CTRA)
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức,TP.Hồ Chí Minh
Tel: (84-8)- 37245422 – 37245411 - 37245694 - Fax: 37245422
Email: ttdiachinh@hcmuaf.edu.vn - Website: http://www.cadas.hcmuaf.edu.vn