Thống kê
Số lần xem:
Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Nội dung

  CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ PT KT-XH ĐANG THỰC HIỆN


Số lần xem trang : :3642
Nhập ngày : 23-11-2010
Điều chỉnh lần cuối :15-10-2014


In trang này

Lên đầu trang

  Tư vấn lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội

  CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ PT KT-XH ĐÃ THỰC HIỆN(23-11-2010)

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH (CTRA)
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức,TP.Hồ Chí Minh
Tel: (84-8)- 37245422 – 37245411 - 37245694 - Fax: 37245422
Email: ttdiachinh@hcmuaf.edu.vn - Website: http://www.cadas.hcmuaf.edu.vn