Thống kê
Số lần xem:
Đang xem 81
Toàn hệ thống: 4326
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Nội dung

  Chuyên đề Microstation và Famis

 

ĐỀ CƯƠNG LỚP CHUYÊN ĐỀ
“SỬ DỤNG PHẦN MỀM MICROSTATION VÀ FAMIS
TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI”
 
 
1. Mục tiêu môn học
Giúp học viên nắm vững cách sử dụng phần mềm MicroStation và Famis để xây dựng cơ sở dữ liệu phục công tác quản lý đất đai.
2. Mô tả tóm tắt môn học
- Hướng dẫn sử dụng các công cụ của phần mềm MicroStation, Mapping Office, Famis ;
- Vận dụng các chức năng của phần mềm xây dựng dữ liệu bản đồ địa chính, bản đồ địa hình, bản đồ hiện trạng sử dụng đất,…
3. Yêu cầu kiến thức đối với học viên
-          Có kiến thức cơ bản về bản đồ học, bản đồ địa chính;
4. Nội dung
Thời lượng chương trình: 30 tiết
 
Bài
Nội dung
Số tiết
1
Giới thiệu phần mềm MicroStation, Famis
-          Giới thiệu chức năng cơ bản của phần mềm MicroStation;
-          Giới thiệu chức năng cơ bản của phần mềm Famis.
1
2
Căn bản về phần mềm MicroStation
-          Cấu trúc tập tin *.dgn;
-          Các dạng đối tượng đồ họa trong MicroStation;
-          Sử dụng font tiếng Việt trong MicroStation;
-          Sử dụng các công cụ trong MicroStation.
6
3
Xây dựng dữ liệu không gian
-          Tổ chức các lớp dữ liệu không gian trong MicroStation;
-          Nhập dữ liệu từ định dạng dữ liệu Autocad;
-          Xây dựng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu trị đo;
-          Xây dựng dữ liệu từ ảnh (ảnh quét, ảnh hàng không).
8
4
Chuẩn hóa dữ liệu
-          Sử dụng fence trong quá trình thay đổi và sửa chửa dữ liệu;
-          Thay đổi thuộc tính đồ họa của đối tượng
-          Chuẩn hóa dữ liệu bản đồ địa chính bằng phần mềm Famis
-          Biên tập đối tượng kiểu vùng;
8
5
Biên tập, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất
-          Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính;
-          Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ HTSDĐ giấy.
7
 
5. Tài liệu tham khảo:
[1].    Hướng dẫn sử dụng phần mềm MicroStation, Tài liệu do Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Địa chính biên soạn
[2].    Hướng dẫn sử dụng phần mềm Famis, Tài liệu do Bộ Tài nguyên và Môi trường biên soạn
6. Phương pháp đánh giá kết quả
Kiểm tra kiến thức trên máy tính, thời gian 60 phút
Học viên đạt yêu cầu được Trung tâm cấp chứng chỉ.

Số lần xem trang : :3297
Nhập ngày : 27-08-2009
Điều chỉnh lần cuối :25-11-2009


In trang này

Lên đầu trang

 

  Chuyên đề lập trình GIS với AVENUE (14-09-2009)

  Chuyên đề Mapinfo(12-07-2009)

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH (CTRA)
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức,TP.Hồ Chí Minh
Tel: (84-8)- 37245422 – 37245411 - 37245694 - Fax: 37245422
Email: ttdiachinh@hcmuaf.edu.vn - Website: http://www.cadas.hcmuaf.edu.vn