CAU HOI:
Các Thẩy Cô cho e hỏi.!!!! E đã có file bản đồ *.dgn rồi giờ e muốn chuyển từ famis sang vilis thì fải làm sao.???????? Rất mông nhận được hồi âm của các Thầy và Cô.
 
TRA LOI:
Em thao tác theo thứ tự sau:
1.     Chạy ứng dụng Famis trên Microstation
2.     Famis/Cosodulieubando/Nhapsolieu/Xuatbando(Export)/Vilis(Shape)

Số lần xem trang : :4462
Nhập ngày : 20-09-2009
Điều chỉnh lần cuối :

Một số thủ thuật sử dụng các chương trình ứng dụng

Cách khắc phục lỗi Famis không chạy được trên Microstation trong Window(25-09-2009)

Dữ liệu bị lỗi khi chuyển từ Autocad sang Microstation(05-09-2009)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín bốn hai năm hai

Xem trả lời của bạn !