Thống kê
Số lần xem:
Đang xem 88
Toàn hệ thống: 9832
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Nội dung

  CƠ CẤU TỔ CHỨC - NHÂN SỰ

 

 

 

 

   

 

 

 

TẬP THỂ CÁN BỘ TRUNG TÂM

 

Số lần xem trang : :3692
Nhập ngày : 01-09-2009
Điều chỉnh lần cuối :02-12-2015


In trang này

Lên đầu trang

  Cơ cấu tổ chức - Nhân sự

  GIÁM ĐỐC(01-09-2009)

  PHÒNG TỔNG HỢP(01-09-2009)

  PHÒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ(01-09-2009)

  PHÒNG QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN(01-09-2009)

  CỘNG TÁC VIÊN THƯỜNG XUYÊN(01-09-2009)

  CỐ VẤN(29-04-2008)

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH (CTRA)
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức,TP.Hồ Chí Minh
Tel: (84-8)- 37245422 – 37245411 - 37245694 - Fax: 37245422
Email: ttdiachinh@hcmuaf.edu.vn - Website: http://www.cadas.hcmuaf.edu.vn