TẬP THỂ CÁN BỘ TRUNG TÂM

 

Số lần xem trang : :4283
Nhập ngày : 01-09-2009
Điều chỉnh lần cuối :21-11-2017

Cơ cấu tổ chức - Nhân sự

GIÁM ĐỐC(01-09-2009)

PHÒNG TỔNG HỢP(01-09-2009)

PHÒNG DỰ ÁN(01-09-2009)

CỘNG TÁC VIÊN THƯỜNG XUYÊN(01-09-2009)

CỐ VẤN(29-04-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một sáu ba chín tám

Xem trả lời của bạn !