Thống kê
Số lần xem:
Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Nội dung

  PHÒNG TỔNG HỢP

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN PHÒNG TỔNG HỢP 
 
    1. Tham gia xây dựng, bổ sung, điều chỉnh điều lệ hoạt động tổ chức, quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bố trí, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ nhân viên;
 
    2. Thực hiện các công tác nghiệp vụ về tổ chức nhân sự, tiếp nhận bổ nhiệm, nâng lương, tuyển dụng, nghỉ việc, chế độ bảo hiểm (xã hội, y tế, thai sản, ốm đau, ...), khen thưởng và kỷ luật;…
 
    3. Tổ chức lưu trữ hồ sơ công văn đến, công văn đi, các loại quyết định, công tác bảo mật, giữ dấu, đóng dấu; đánh máy, và trình ký văn bản;
 
    4. Bố trí lịch công tác, địa điểm họp, hội nghị, tiếp khách cho Ban Giám đốc;
 
    5. Lập kế hoạch đầu tư trang bị cơ sở vật chất, tổ chức kiểm kê, đánh giá tài sản và tình hình quản lý tài sản;
 
    6. Lập sổ sách kế toán tuân thủ Luật Kế toán;
 
    7. Thực hiện công tác kê khai nộp thuế theo quy định Nhà nước;
 
    8. Báo cáo tài chính cho Ban Giám đốc xem xét, có kế hoạch cân đối thu chi đảm bảo hoạt động của đơn vị;
 
    9. Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc về hoạt động của đơn vị.
  

Số lần xem trang : :3762
Nhập ngày : 01-09-2009
Điều chỉnh lần cuối :20-11-2017


In trang này

Lên đầu trang

  Cơ cấu tổ chức - Nhân sự

  CƠ CẤU TỔ CHỨC - NHÂN SỰ(01-09-2009)

  GIÁM ĐỐC(01-09-2009)

  PHÒNG DỰ ÁN(01-09-2009)

  CỘNG TÁC VIÊN THƯỜNG XUYÊN(01-09-2009)

  CỐ VẤN(29-04-2008)

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH (CTRA)
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức,TP.Hồ Chí Minh
Tel: (84-8)- 37245422 – 37245411 - 37245694 - Fax: 37245422
Email: ttdiachinh@hcmuaf.edu.vn - Website: http://www.cadas.hcmuaf.edu.vn