Thống kê
Số lần xem:
Đang xem 86
Toàn hệ thống: 9814
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Nội dung

  PHÒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN PHÒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
     
       1. Tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện các định hướng phát triển và quản lý hoạt động khoa học công nghệ theo quy định pháp luật;
 
       2. Tổ chức giới thiệu thành tựu khoa học, tiến bộ kỹ thuật công nghệ đến tổ chức và địa phương có nhu cầu;
 
       3. Tổ chức quản lý các hoạt động ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ, cũng như các chương trình liên kết trong và ngoài nước;
 
       4. Định kỳ tổ chức tổng kết đánh giá các hoạt động khoa học và công nghệ;
 
       5. Trực tiếp tổ chức nghiên cứu và chuyển giao khoa hoc công nghệ trong các lĩnh vực mũi nhọn như: Đo đạc, thành lập bản đồ các loại, xây dựng atlas; ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS, xây dựng phần mềm, cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực bất động sản, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên và môi trường;
 
       6. Tham gia tư vấn, biên soạn, dịch thuật, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, tổ chức hội thảo khoa học chuyên ngành, hợp tác trong và ngoài nước trên các lĩnh vực công nghệ địa chính, quản lý sử dụng đất đai, bất động sản, tài nguyên và môi trường.
 
 NHÂN SỰ PHÒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 
   
 

  1.NGUYỄN ĐỒNG                                              

   Email: nguyendong79@gmail.com                      

  2.NGÔ NGỌC HUY                                                   

   Email: ngongochuy1985@gmail.com     

 3.ĐÀO QUANG

   Email: vanquang910@gmail.com

  4.NGÔ ĐỨC HUY                                             

     Email: huycndc@gmail.com

  5.NGUYỄN THỊ DIỄM TRANG  

     Email: ttdiemtrang@gmail.com                           

  6.NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN                        

     Email: nguyenthithaonguyenql@gmail.com                   

  7.ĐẶNG THỊ THÚY NGÂN                                         

   Email: thuyngan0104@gmail.com

  8.ĐÀO DUY PHÚC

Chức vụ: Phó phòng

ĐT: 08.37245411

Chức vụ: Nghiên cứu viên

ĐT: 08.37245411

Chức vụ: Nghiên cứu viên

ĐT: 08.37245411

Chức vụ: Nghiên cứu viên

ĐT: 08.37245411

Chức vụ: Nghiên cứu viên

ĐT: 08.37245411               

Chức vụ: Nghiên cứu viên

ĐT: 08.37245411

Chức vụ: Nghiên cứu viên

ĐT: 08.37245411

Chức vụ: Nghiên cứu viên

ĐT: 08.37245411

 

  

Số lần xem trang : :3645
Nhập ngày : 01-09-2009
Điều chỉnh lần cuối :29-03-2016


In trang này

Lên đầu trang

  Cơ cấu tổ chức - Nhân sự

  CƠ CẤU TỔ CHỨC - NHÂN SỰ(01-09-2009)

  GIÁM ĐỐC(01-09-2009)

  PHÒNG TỔNG HỢP(01-09-2009)

  PHÒNG QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN(01-09-2009)

  CỘNG TÁC VIÊN THƯỜNG XUYÊN(01-09-2009)

  CỐ VẤN(29-04-2008)

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH (CTRA)
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức,TP.Hồ Chí Minh
Tel: (84-8)- 37245422 – 37245411 - 37245694 - Fax: 37245422
Email: ttdiachinh@hcmuaf.edu.vn - Website: http://www.cadas.hcmuaf.edu.vn