Thống kê
Số lần xem:
Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Nội dung

  CỘNG TÁC VIÊN THƯỜNG XUYÊN

 

1.Bùi Xuân An

Cấp bậc: PGS.Tiến sỹ

Nguyên Khoa QLĐĐ&BĐS-Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.

2.Nguyễn Văn Tân

Cấp bậc: Tiến sỹ

Trưởng Khoa QLĐĐ&BĐS-Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.

3.Đào Thị Gọn

Cấp bậc: Tiến sỹ

Nguyên Trưởng Khoa QLĐĐ&BĐS-Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.

4.Thái Anh Hoà

Cấp bậc: Tiến sỹ

Khoa Kinh tế -Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.

5.Trần Thanh Hùng

Cấp bậc: Tiến sỹ

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường.

6.Hà Thúc Viên

Cấp bậc: Tiến sỹ

Trường Đại học Việt Đức.

7.Bùi Văn Hải

Cấp bậc: Thạc sỹ

Phó Khoa QLĐĐ&BĐS-Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.

8.Lê Ngọc Lãm

Cấp bậc: Thạc sỹ

Phó Khoa QLĐĐ&BĐS-Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.

9.Lê Mộng Triết

Cấp bậc: Thạc sỹ

Trưởng Bộ Môn Khoa QLĐĐ&BĐS-Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM. 
10.Nguyễn Ngọc Thy  Cấp bậc: Thạc sỹ

Trưởng Bộ Môn Khoa QLĐĐ&BĐS-Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.

11.Trần Duy Hùng

Cấp bậc: Thạc sỹ

Trưởng Bộ Môn Khoa QLĐĐ&BĐS-Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.

12.Trần Thị Việt Hoà

Cấp bậc: Thạc sỹ

Khoa QLĐĐ&BĐS-Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.

13.Nguyễn Du

Cấp bậc: Thạc sỹ

Khoa QLĐĐ&BĐS-Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.

14.Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Cấp bậc: Thạc sỹ

Khoa QLĐĐ&BĐS-Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.

15.Dương Thị Tuyết Hà

Cấp bậc: Thạc sỹ

Khoa QLĐĐ&BĐS-Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.

16.Phạm Hồng Sơn

Cấp bậc: Thạc sỹ

Khoa QLĐĐ&BĐS-Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.

17.Ngô Minh Thụy

Cấp bậc: Thạc sỹ

Khoa QLĐĐ&BĐS-Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.

18.Nguyễn Trung Quyết

Cấp bậc: Thạc sỹ

Khoa QLĐĐ&BĐS-Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.

19.Huỳnh Thanh Hiền

Cấp bậc: Thạc sỹ

Khoa QLĐĐ&BĐS-Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.

20.Trần Văn Trọng

Cấp bậc: Thạc sỹ

Khoa QLĐĐ&BĐS-Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.

21.Nguyễn Huy Vũ

Cấp bậc: Thạc sỹ

Khoa QLĐĐ&BĐS-Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.

22.Đặng Quang Thịnh

Cấp bậc: Kỹ sư

Nguyên Khoa QLĐĐ&BĐS-Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.

23.Võ Văn Việt

Cấp bậc: Thạc sỹ

TT Ngoại ngữ-Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM. 
24.Trần Hoài Nam

Cấp bậc: Thạc sỹ

Khoa Kinh tế -Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM. 
25.Nguyễn Đức Bình

Cấp bậc: Thạc sỹ

Khoa CN thông tin-Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM. 
26.Nguyễn Trường Ngân

Cấp bậc: Thạc sỹ

Trường ĐH Bách khoa TP. HCM.

27.Trịnh Thị Tiện

Cấp bậc: Thạc sỹ

Phòng HT quốc tế-Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.

 

Số lần xem trang : :3696
Nhập ngày : 01-09-2009
Điều chỉnh lần cuối :05-05-2015


In trang này

Lên đầu trang

  Cơ cấu tổ chức - Nhân sự

  CƠ CẤU TỔ CHỨC - NHÂN SỰ(01-09-2009)

  GIÁM ĐỐC(01-09-2009)

  PHÒNG TỔNG HỢP(01-09-2009)

  PHÒNG DỰ ÁN(01-09-2009)

  CỐ VẤN(29-04-2008)

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH (CTRA)
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức,TP.Hồ Chí Minh
Tel: (84-8)- 37245422 – 37245411 - 37245694 - Fax: 37245422
Email: ttdiachinh@hcmuaf.edu.vn - Website: http://www.cadas.hcmuaf.edu.vn