Thống kê
Số lần xem:
Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Nội dung

  CỐ VẤN

 1. NGUYỄN HAY                            Cấp bậc: GS, Tiến sỹ

                                                         Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 2. HUỲNH THANH HÙNG              Cấp bậc: PGS, Tiến sỹ

                                                          Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 3. PHẠM VĂN HIỀN                        Cấp bậc: PGS, Tiến sỹ

                                                          Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 4. DƯƠNG DUY ĐỒNG                  Cấp bậc: PGS, Tiến sỹ

                                                          Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 5. PHAN VĂN TỰ                            Cấp bậc: Kỹ sư

                                                          Nguyên GĐ Trung tâm NC&UD Công nghệ Địa chính

 

 6. HÀ THÚC VIÊN                           Cấp bậc: Tiến sỹ

                                                          Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức 

Số lần xem trang : :3893
Nhập ngày : 29-04-2008
Điều chỉnh lần cuối :20-11-2017


In trang này

Lên đầu trang

  Cơ cấu tổ chức - Nhân sự

  CƠ CẤU TỔ CHỨC - NHÂN SỰ(01-09-2009)

  GIÁM ĐỐC(01-09-2009)

  PHÒNG TỔNG HỢP(01-09-2009)

  PHÒNG DỰ ÁN(01-09-2009)

  CỘNG TÁC VIÊN THƯỜNG XUYÊN(01-09-2009)

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH (CTRA)
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức,TP.Hồ Chí Minh
Tel: (84-8)- 37245422 – 37245411 - 37245694 - Fax: 37245422
Email: ttdiachinh@hcmuaf.edu.vn - Website: http://www.cadas.hcmuaf.edu.vn