Thống kê
Số lần xem:
Đang xem 90
Toàn hệ thống: 9842
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Nội dung

  CỐ VẤN

 

1.BÙI CÁCH TUYẾN  

Cấp bậc: PGS,Tiến sỹ

Thứ Trưởng Bộ Khoa Học và Môi Trường.

2.NGUYỄN HAY

Cấp bậc: GS,Tiến sỹ

Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM. 

3.HUỲNH THANH HÙNG

Cấp bậc: PGS,Tiến sỹ,NGƯT

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.

4.BÙI VĂN MIÊN

Cấp bậc: PGS, Tiến sỹ

Trưởng Phòng Khoa học - Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.

5.TRỊNH TRƯỜNG GIANG

 Cấp bậc: Tiến sỹ

Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.

6.NGUYỄN LÊ HƯNG

Cấp bậc: Tiến sỹ

Phó Hiệu trưởng Trường Đại hoc Việt Đức

 

Số lần xem trang : :3838
Nhập ngày : 29-04-2008
Điều chỉnh lần cuối :03-12-2015


In trang này

Lên đầu trang

  Cơ cấu tổ chức - Nhân sự

  CƠ CẤU TỔ CHỨC - NHÂN SỰ(01-09-2009)

  GIÁM ĐỐC(01-09-2009)

  PHÒNG TỔNG HỢP(01-09-2009)

  PHÒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ(01-09-2009)

  PHÒNG QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN(01-09-2009)

  CỘNG TÁC VIÊN THƯỜNG XUYÊN(01-09-2009)

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH (CTRA)
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức,TP.Hồ Chí Minh
Tel: (84-8)- 37245422 – 37245411 - 37245694 - Fax: 37245422
Email: ttdiachinh@hcmuaf.edu.vn - Website: http://www.cadas.hcmuaf.edu.vn