1. NGUYỄN HAY                            Cấp bậc: GS, Tiến sỹ

                                                         Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 2. HUỲNH THANH HÙNG              Cấp bậc: PGS, Tiến sỹ

                                                          Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 3. PHẠM VĂN HIỀN                        Cấp bậc: PGS, Tiến sỹ

                                                          Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 4. DƯƠNG DUY ĐỒNG                  Cấp bậc: PGS, Tiến sỹ

                                                          Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 5. PHAN VĂN TỰ                            Cấp bậc: Kỹ sư

                                                          Nguyên GĐ Trung tâm NC&UD Công nghệ Địa chính

 

 6. HÀ THÚC VIÊN                           Cấp bậc: Tiến sỹ

                                                          Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức 

Số lần xem trang : :4545
Nhập ngày : 29-04-2008
Điều chỉnh lần cuối :20-11-2017

Cơ cấu tổ chức - Nhân sự

CƠ CẤU TỔ CHỨC - NHÂN SỰ(01-09-2009)

GIÁM ĐỐC(01-09-2009)

PHÒNG TỔNG HỢP(01-09-2009)

PHÒNG DỰ ÁN(01-09-2009)

CỘNG TÁC VIÊN THƯỜNG XUYÊN(01-09-2009)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bảy một chín hai

Xem trả lời của bạn !