Thống kê
Số lần xem:
Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Nội dung

  Thông tư 01/2010/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày van bản hành chính

click here to download

Số lần xem trang : :4343
Nhập ngày : 08-03-2011
Điều chỉnh lần cuối :


In trang này

Lên đầu trang

  Thông tư

  Thông tư liên tịch số 13-2011-BXD-BTNMT-BNN ngày 28-10-2011 quy định lập, thẩm định quy hoạch nông thôn mới(18-03-2012)

  Thông tư 06/2010/TT-BTNMT ngày 15/3/2010 của Bộ TN&MT quy định định mức kinh tế, kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất(24-11-2010)

  Thông tư 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ TN&MT hướng dẫn chi tiết việc lập, điều chỉnh, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất(24-11-2010)

  Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ TN&MT hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính(24-11-2010)

  Thông tư 02/2007/TT-BTNMT ngày 12/02/2007 của Bộ TN&MT hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ(24-11-2010)

  Thông tư 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ TN&MT hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng BĐHTSDĐ(24-11-2010)

  Thông tư 04/2006/TT-BTNMT ngày 22/5/2006 của Bộ TN&MT hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán tính kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh QH-KHSDĐ(24-11-2010)

  Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ - Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản(24-11-2010)

  Thông tư liên tịch 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ TN&MT hướng dẫn đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng QSDĐ và tài sản gắn liền với đất(24-11-2010)

  Thông tư 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ TN&MT hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 181 về thi hành Luật Đất đai(24-11-2010)

Trang kế tiếp ... Trang:

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH (CTRA)
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức,TP.Hồ Chí Minh
Tel: (84-8)- 37245422 – 37245411 - 37245694 - Fax: 37245422
Email: ttdiachinh@hcmuaf.edu.vn - Website: http://www.cadas.hcmuaf.edu.vn