Thống kê
Số lần xem:
Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Nội dung

  So sánh sự khác nhau giữa Thông tư 19/2009/TT-BTNMT và Thông tư 30/2004/TT-BTNMT về hướng dẫn lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

click here to download

Số lần xem trang : :3691
Nhập ngày : 04-12-2010
Điều chỉnh lần cuối :


In trang này

Lên đầu trang

  Văn bản khác

  THÔNG TƯ 29/2014/TT-BTNMT(20-11-2017)

  THÔNG TƯ 28/2014/TT-BTNMT(20-11-2017)

  Ký hiệu quy hoạch trong hệ thống bản vẽ sử dụng trong các đồ án quy hoạch xây dựng kèm theo Quyết định 21/2005/QĐ-BXD(01-02-2011)

  Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất ban hành kèm theo QĐ 23/2007/QĐ-BTNMT ngày 17/12/2007 (24-11-2010)

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH (CTRA)
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức,TP.Hồ Chí Minh
Tel: (84-8)- 37245422 – 37245411 - 37245694 - Fax: 37245422
Email: ttdiachinh@hcmuaf.edu.vn - Website: http://www.cadas.hcmuaf.edu.vn