Thống kê
Số lần xem:
Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Nội dung

  Công văn 2778/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 04/8/2009 về triển khai lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015)

click here to download

Số lần xem trang : :3626
Nhập ngày : 24-11-2010
Điều chỉnh lần cuối :


In trang này

Lên đầu trang

  Công văn

  Công văn 1539/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 26/10/2009 về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010(24-11-2010)

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH (CTRA)
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức,TP.Hồ Chí Minh
Tel: (84-8)- 37245422 – 37245411 - 37245694 - Fax: 37245422
Email: ttdiachinh@hcmuaf.edu.vn - Website: http://www.cadas.hcmuaf.edu.vn