Thống kê
Số lần xem:
Đang xem 44
Toàn hệ thống: 9568
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Nội dung

  Quyết định 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng về quy chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng

click here to download

Số lần xem trang : :3642
Nhập ngày : 24-11-2010
Điều chỉnh lần cuối :


In trang này

Lên đầu trang

  Quyết định

  Quyết định 3447-2011-BYT quy định chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020(18-03-2012)

  Quyết định 2448/2009/QĐ-BVH TTDL ngày 07/07/2009 của Bộ văn hóa thể thao du lịch quy định chuẩn trung tâm văn hóa, thể thao xã(15-01-2011)

  Quyết định 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10/11/2008 của Bộ TN&MT ban hành quy phạm thành lập bản đồ địa chính(24-11-2010)

  Quyết định số 12/2007/QĐ-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ TN&MT ban hành định mức kinh tế kỹ thuật thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp(24-11-2010)

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH (CTRA)
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức,TP.Hồ Chí Minh
Tel: (84-8)- 37245422 – 37245411 - 37245694 - Fax: 37245422
Email: ttdiachinh@hcmuaf.edu.vn - Website: http://www.cadas.hcmuaf.edu.vn