Thống kê
Số lần xem:
Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Nội dung

  Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

click here to download

Số lần xem trang : :3817
Nhập ngày : 23-11-2010
Điều chỉnh lần cuối :


In trang này

Lên đầu trang

  Nghị định

  NGHỊ ĐỊNH 43/2014/NĐ-CP(20-11-2017)

  Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ về quy định bổ sung về QHSDĐ, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư(23-11-2010)

  Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về phân loại đô thị(23-11-2010)

  Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai(23-11-2010)

  Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất(23-11-2010)

  Nghị định 182/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai(23-11-2010)

  Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất(23-11-2010)

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH (CTRA)
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức,TP.Hồ Chí Minh
Tel: (84-8)- 37245422 – 37245411 - 37245694 - Fax: 37245422
Email: ttdiachinh@hcmuaf.edu.vn - Website: http://www.cadas.hcmuaf.edu.vn