Thống kê
Số lần xem:
Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Nội dung

  CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐÃ THỰC HIỆN

CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH NÔNG NGHIỆP TRUNG TÂM ĐÃ KÝ KẾT THỰC HIỆN

STT
Số Hợp đồng
Ngày ký Hợp đồng
Nội dung thực hiện
I
Các công trình cấp tỉnh
01
53/2008/HĐ-BQLDA
24/12/2008
02
 
2003
Quy hoạch tiểu vùng nông lâm diêm nghiệp tỉnh Ninh Thuận.
II
Các công trình cấp xã
01
 
2002
Quy hoạch Nông nghiệp và Phát triển nông thôn HTX NN Phước Hội, huyện Long Đất, tỉnh Bà rịa – Vũng tàu.
02
 
2000
Quy hoạch Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

 

MỘT SỐ DỰ ÁN QUY HOẠCH NÔNG NGHIỆP THÀNH VIÊN TRUNG TÂM ĐÃ THAM GIA THỰC HIỆN

Số
TT
Tên chương trình,
Đề tài, dự án
Cấp quản lý
Thời gia
Chủ trì hoặc tham gia
Bắt đầu
Nghiệm thu
Chủ nhiệm
Tham gia
1
Rà soát bổ sung Quy hoạch Nông nghiệp và PTNT, tỉnh Đồng Nai
Tỉnh
2004
2006
 
x
2
Rà soát bổ sung Quy hoạch Nông nghiệp và PTNT, Tỉnh Hậu Giang
Bộ
2005
2005
 
x
3
Rà soát bổ sung Quy hoạch Nông nghiệp và PTNT, Tp. Cần Thơ
Bộ
2005
2005
 
x
4
QH sản xuất nông-lâm – ngư - diêm nghiệp tỉnh Bạc Liêu đến năm 2010
Tỉnh
2001
2002
x
 

Số lần xem trang : :3618
Nhập ngày : 23-11-2010
Điều chỉnh lần cuối :26-11-2010


In trang này

Lên đầu trang

  Tư vấn lập quy hoạch sản xuất nông nghiệp

  CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐANG THỰC HIỆN(23-11-2010)

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH (CTRA)
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức,TP.Hồ Chí Minh
Tel: (84-8)- 37245422 – 37245411 - 37245694 - Fax: 37245422
Email: ttdiachinh@hcmuaf.edu.vn - Website: http://www.cadas.hcmuaf.edu.vn