1. Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 cấp huyện và các xã trên địa bàn huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

2. Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 cấp huyện và các xã trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

3. Quy hoạch đất Nông lâm nghiệp các đơn vị sự nghiệp thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong Tp.HCM, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Đăk Nông, Bình Dương.

Số lần xem trang : :4064
Nhập ngày : 23-11-2010
Điều chỉnh lần cuối :21-11-2017

Tư vấn lập quy hoạch sản xuất nông nghiệp

CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐÃ THỰC HIỆN(23-11-2010)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một không chín hai năm

Xem trả lời của bạn !